איפור

איפור כלה מחירים

איפור כלה מחירים מחירי איפור נקבעים על פי פרמטרים שונים. הם משתנים בעיקר לפי המוניטין של המאפרת והמיקום בארץ. כמו כן, יש להביא בחשבון את ההבדלים בין איפור רגיל, איפור ערב, איפור לאירועים ואיפור כלות. מבין הקטגוריות הקיימות, באיפור כלה המחירים נוטים להיות הגבוהים ביותר. הסיבה לכך היא ההשקעה הפרטית באיפור והעובדה שמתקיימות לפחות מספר פגישות בין המאפרת לבין הכלה. ...

Read More »